Spread the love

Boekhouding is een cruciaal onderdeel van het runnen van een bedrijf. Veel mensen geloven ten onrechte dat als je een klein bedrijfje start, je echt geen boekhouding nodig hebt. Dit is echter niet waar. Als u wilt dat uw bedrijf volledig tot zijn recht komt, moet u de boekhoudkundige basispraktijken volgen. Misschien vindt u de boekhouding saai, maar u kunt er niet omheen.

Waarom is boekhouden voor starters zo belangrijk?

Wanneer u een klein bedrijfje opstart, heeft u een boekhoudsysteem nodig. Dit kan u helpen om alle inkomsten en uitgaven van uw bedrijf op een dagelijkse basis te registreren. Het bijhouden van deze gegevens is van cruciaal belang omdat u ze nodig heeft wanneer u aangifte doet voor de belasting. Misschien heeft u ze ook nodig voor juridische doeleinden. Als u in de toekomst een lening aanvraagt om uw bedrijf uit te breiden, kunnen deze gegevens u helpen er een te krijgen.

Inzicht in de bedrijfsresultaten, niet geheel onbelangrijk

Een ander belangrijk doel van het onderhouden van een boekhoudsysteem is dat het u een instrument biedt om de prestaties van uw bedrijf te beoordelen. Een boekhoudsysteem geeft u informatie over uw bedrijf dat u zal helpen analyseren van de zwakke en de sterke punten van uw bedrijf. U zult zich realiseren wat uw bedrijf helpt en wat niet.

Als u zich realiseert hoe belangrijk boekhouding is, zult u meer dan enthousiast zijn om die extra inspanning te leveren. Bovendien is de boekhouding niet zo moeilijk voor kleine bedrijven. Het enige wat u hoeft te doen is ervoor te zorgen dat uw financiële administratie de inkomsten en uitgaven van uw bedrijf accuraat weergeeft.

Het grootboek helpt je snel op weg

De meeste kleine bedrijven houden hun administratie bij in een grootboek, wat een registratie is van de ontvangsten en uitgaven. U moet al uw ontvangsten en uitgaven overmaken naar dit grootboek. U kunt dit doen op een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis. In principe zal dit afhangen van uw bedrijf.

Waaruit bestaat de boekhouding van de starter voornamelijk?

De boekhouding voor kleine ondernemingen bestaat gewoonlijk uit drie financiële maatregelen: Balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht.

De balans

De balans geeft een beeld van de waarde van uw bedrijf. Dit overzicht geeft een overzicht van al uw activa (contant geld, voorraden, vorderingen op de rekening, enz.) en passiva (leningen, crediteuren en schulden). Indien op de juiste manier gedaan, kan de balans u precies laten zien waar uw bedrijf staat. Uw grootboek geeft geen crediteuren en vorderingen weer, maar uw balans wel.

Winst- en verlies rekening

De winst- en verliesrekening laat zien hoe uw bedrijf het doet. Deze verklaring heeft betrekking op een periode, die maandelijks of driemaandelijks kan zijn.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft een beoordeling van de toekomstige kasbehoeften van uw bedrijf. Zo begrijpt u nu hoe belangrijk de boekhouding is voor uw bedrijf. Als u bent opgeleid op het gebied van handel, kunt u misschien zelf de boekhouding doen. Echter, als u niet veel weet over de boekhouding, kunt u een accountant raadplegen om u te helpen bij het opzetten van uw boekhoudsysteem. Het raadplegen van een accountant is goedkoper dan het inhuren van een boekhouder.

Kies voor een online boekhoudpakket

Een ander ding dat u kunt doen is de aankoop van boekhoudsoftware. Het zal u niet alleen helpen bij het bijhouden van alle ontvangsten en uitgaven, maar zal u ook helpen bij het maken van kwalitatief hoogwaardige financiële rapporten. De bottom line is dat zolang u de verbintenis aan te gaan tot het instellen van enige tijd voor uw boekhoudkundige behoeften en beginnen met het onderhoud, zult u zich realiseren hoe gemakkelijk het is.


Spread the love